Sự kiện khẩn nguyện Đức Quán Thế Âm

Quán Thế Âm nghĩa là “Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian”, Ngài lắng nghe mọi tiếng khóc than, đau khổ, tất thảy lời cầu nguyện của thế gian. Ngài là một vị Bồ tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. 
Đức Quán Thế Âm có năng lực cứu độ vô cùng mạnh mẽ, thiện xảo và đáp ứng khẩn cấp mọi khổ nạn của chúng sinh. Ngài độ cho khắp cùng đều được giải thoát, dù trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được; dù trong nạn nước lớn cuốn trôi, thân liền tới chỗ cạn; dù trong nạn bắt trói, gông cùm, xiềng xích cũng đều gãy tan; dù gặp nguy hại, đao gậy bất nhiễm, thoát khỏi khốn nguy. 

Vì thế, Liên Hoa Vạn Bảo hoan hỷ tổ chức Sự kiện Khẩn nguyện Đức Quán Thế Âm nhân dịp Phật đản. Sự kiện này đặc biệt hữu ích với người đang GẶP CHƯỚNG NGẠI, RỦI RO, BỆNH TẬT TRONG CUỘC SỐNG đang mong muốn được hoá giải, vượt qua nghịch cảnh và thành tựu các mong cầu.

🔸 Các hoạt động trong sự kiện gồm:
1. Đọc lời khẩn nguyện đến đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
2. Nhận quẻ thông điệp chữa lành.
3. Cùng nhau trì tụng chú Om Mani Padme Hum trong 3 khung giờ (9h – 9h30) (13h – 13h30) (17h – 17h30).
4. Nhận nước ban phước cho mình và người thân.
5. Hướng dẫn ứng dụng thần chú Om Mani Padme Hum vào đời sống hàng ngày giúp tăng trưởng công đức, tiêu trừ rủi nạn, thành tựu mong cầu.

Liên Hoa Vạn Bảo sẽ mở cửa tự do cho tất cả Quý bạn tham gia
▪️Thời gian: 14h00 Thứ 6 ngày 2/6 – 19h00 ngày 8/6
▪️Địa điểm: 25 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội
▪️Hotline :0932888246/ 0983292856 

Tặng bạn 12 bài cầu nguyện tới các vị Phật

Vui lòng nhập email để nhận

tang ban bai cau nguyen