1, Chọn cách rút

Có nhiều cách rút bài khác nhau. Quý anh chị vui lòng chọn cách rút dưới đây

Thông điệp từ tương lai
Thông điệp tăng trưởng trí tuệ
Bên ngoài - bên trong - bí mật

Cách 1: Lời khuyên truyền cảm hứng

Rút 1 lá bài – Xin một thông điệp truyền cảm hứng cho một giai đoạn nào đó, như:

  • Xin thông điệp cho ngày hôm nay
  • Thông điệp cho 1 tuần
  • Thông điệp cho 1 tháng
  • Thông điệp cho một khoảng thời gian cụ thể
  • Khi bắt đầu một công việc mới

Khi xin thông điệp, bạn hãy cầu nguyện đến nguồn trí tuệ mà bạn tin tưởng (như Đức Phật, Đức Chúa, vũ trụ, tiếng nói bên trong mình…)

Rút bài ngay

Cách 2: Lời khuyên tình huống cụ thể

Rút 1 lá bài – Xin lời khuyên cho một tình huống cụ thể

  • Khi đang phân vân, lo lắng
  • Không biết hành động thế nào
  • Không biết nên làm thế nào
  • Không biết cần lưu ý điểm nào

Khi xin thông điệp, bạn hãy cầu nguyện đến nguồn trí tuệ mà bạn tin tưởng (như Đức Phật, Đức Chúa, vũ trụ, tiếng nói bên trong mình…)

Rút bài ngay

Cách 3: Trải bài  Bên ngoài – Bên trong – Bí mật

Đối với cách trải bài Bên ngoài – Bên trong – Bí mật, bạn sẽ rút ra 3 lá bài tương ứng cho các lời khuyên về Hành động, Suy nghĩ và Bí mật sâu thẳm của bạn. Đây là cách trải bài dùng cho mọi tình huống, khi câu hỏi càng cụ thể thì lời khuyên sẽ càng sắc bén cho tình huống bạn đang hỏi, vì lúc đó bạn dễ dàng liên kết vấn đề thực sự bên trong với giải pháp mà bộ bài gợi mở cho bạn.
Rút bài ngay

Tặng bạn 12 bài cầu nguyện tới các vị Phật

Vui lòng nhập email để nhận

tang ban bai cau nguyen