Tôn tượng Bồ Tát Quan Âm Tứ Thủ

Liên hệ để mua hàng
Share on:

Quan Âm Tứ Thủ – vị Bồ tát của lòng Đại Bi Mẫn

Quan Âm Tứ Thủ (Chenrezig) là một trong những hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, được miêu tả là có bốn tay, mỗi tay cầm một pháp khí tượng trưng cho Tứ Vô lượng Tâm (Từ, Bi, Hỉ, Xả). Đức Quan Âm Tứ Thủ thường được thờ phụng trong Kim Cương Thừa, hay còn gọi là Mật Thừa.

Trong tất cả chư Phật, Bồ Tát – Đức Quan Âm Tứ Thủ là đức Phật siêu đẳng, ngời sáng, lừng danh với tinh thần đại vô úy cứu khổ cứu nạn. Ngài là hiện thân đại từ bi của mười phương chư Phật, với bản nguyện khai mở, hiển lộ Bồ đề tâm và công đức đại bi sẵn có nơi tâm tất cả hữu tình.

Với bản nguyện này, Ngài Quan Âm Tứ Thủ đã từ chối thể nhập Niết bàn thanh tịnh để hiện thân trong luân hồi khổ não cứu độ chúng sinh. Chính vì Ngài có nhân duyên rất thâm thiết với chúng sinh trong cõi Ta bà, nên thế gian tôn kính Ngài là biểu tượng tối cao của tâm đại từ đại bi.

Diễn giải hình tượng

Đức Quan Âm là hiện thân vô ngại của sự thanh tịnh thuần khiết, của lòng từ bi, tình yêu thương và trí tuệ với bản nguyện khai mở, hiển lộ Bồ đề tâm và công đức đại bi sẵn có nơi tâm tất cả hữu tình. Thế nên hình tượng của Ngài được thể hiện là một vị Bồ tát có vẻ mặt thanh thản, ánh nhìn khoan hậu, dịu dàng và nhân ái. 

Đầu đội Bảo Quan Ngũ Phật, tóc màu đen tuyền. Thân Ngài trang sức bằng sáu trang hoàng và thiên y ngũ sắc. Ngài an toạ trên nguyệt luân hoa sen. Thân Ngài toả chiếu ánh hào quang rực rỡ.

Tứ thủ hay 4 cánh tay đại diện cho Tứ Vô lượng Tâm (Từ, Bi, Hỉ, Xả), tạo ra lợi lạc cho chúng sinh. 

2 tay chắp ngang ngực ở phía trước kết Ấn Liên Hoa giữ Ngọc Như Ý, đó chính là hình ảnh của Tâm Bồ Đề mang lại yêu thương, chở che chúng sinh. 

2 tay phía sau, tay phải lần tràng hạt cầu nguyện chính là thực hiện hạnh nguyện của Ngài đối với chúng sinh: cứu độ và giải thoát; tay trái trì Liên Hoa cho thấy dù ứng thân vào bất kì hoàn cảnh nào thì Tâm Bồ Đề cũng là Tâm Liên Hoa vô nhiễm, tinh khiết và cao quý.
Tặng bạn 12 bài cầu nguyện tới các vị Phật

Vui lòng nhập email để nhận

tang ban bai cau nguyen