Lợi ích của việc quay Kinh Luân

Nội dung bài viết

LỢI ÍCH CỦA QUAY KINH LUÂN

Ở Tây tạng trước đây, bất kỳ nơi đâu bạn đi qua, bạn sẽ bắt gặp mọi người nhất là người già, tay quay kinh luân từ sáng đến tối, trong lúc miệng đọc tụng câu chú Om Mani Padme Hum – câu tâm chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, để làm vơi nỗi khổ của mọi chúng sanh.

Sự thực hành Kinh luân có rất nhiều lợi ích kỳ diệu.

– Những bổn tôn thiền định, chư Dakini và hộ pháp sẽ tự nhiên gia hộ bạn khi quay kinh luân.

– Nếu bạn có một chiếc kinh luân mang thần chú Mani trong nhà, thì ngôi nhà của bạn sẽ giống như cõi Phổ Đà- cõi tịnh độ của Đức Quan Âm Bồ Tát

– Bất kỳ nam hay nữ quay kinh luân sẽ đạt được mọi điều họ ước muốn vì điều đó hòa hợp với pháp.

– Bất kỳ ai quay kinh luân sẽ không tái sanh làm một gia chủ tà kiến, người què, mù, câm, điếc hoặc nghèo khổ.

– Cứu mọi chúng sanh trong khu vực chung quanh kinh luân không đọa vào các cõi thấp (như súc sanh chẳng hạn).

– Tịnh hóa thân, khẩu và ý của hành giả.

– Tích lũy lượng công đức bao la cho chính mình và mọi chúng sanh trong vùng

– Ngăn chặn những tai họa gây ra bởi các tinh linh và ác ma.

– Chữa lành mọi bệnh tật và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

– Bạn sẽ đạt được trí tuệ giác ngộ bình đẳng hành động vì lợi ích của chúng sanh.

– Chỉ cần chạm tay vào chiếc kinh luân cũng tịnh hóa được vô số ác nghiệp và che chướng.

– Quay kinh luân với sự ăn năn sám hối lớn lao sẽ loại trừ 5 hành động bị báo ứng nhãn tiền, 4 trọng tội, 8 tà kiến, 10 hành vi bất thiện.

Liệt kê trên chỉ sơ lược một vài lợi lạc mà thôi, không thể mô tả hết diệu dụng của việc hành trì kinh luân.

– Nguồn: St

Ảnh: Nguồn pinterest