Lời cầu nguyện trí tuệ – Bài cầu nguyện Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Đức Văn Thù là một vị Bồ Tát đại diện cho trí tuệ của Chư Phật. Ngài vốn là một vị cổ Phật có hiệu là Phổ Biến Chiếu Như Lai, vì hạnh nguyện hóa độ chúng sinh mà hiện thân Bồ tát. Đức Phật Thích Ca phó tác cho Ngài việc dạy dỗ chúng sinh nên Ngài thường thị hiện ở Ngũ Đài Sơn để giáo hóa hữu tình. Ngài ban cho chúng sinh trí tuệ tuyệt đối hiểu bản chất của thực tại lẫn trí tuệ tương đối hiếu biết mọi tính chất của các sự vật hiện tượng. Tay phải của Đức Văn Thù cầm kiếm để tiêu diệt vô minh phiền não đã cột chặt con người vào những khổ đau và bất hạnh của vòng sinh tử luân hồi vô tận. Tay trái Ngài cầm Kinh Bát Nhã biểu tượng cho trí tuệ cao nhất của nhà Phật đưa con người đến trí tuệ biểu tượng cho trí tuệ cao nhất của nhà Phật đưa con người đến trí tuệ viên mãn. Hai chân Ngài đang nhảy múa biểu tượng cho việc không thể tách rời giữa trí tuệ và đại lạc. Cầu nguyện đến Ngài sẽ giúp bạn có trí tuệ, tâm trí sáng suôt, tăng trưởng trí nhớ và thi cử thành công.

Trích lịch Trong Suốt 2024

Tặng bạn 12 bài cầu nguyện tới các vị Phật

Vui lòng nhập email để nhận

tang ban bai cau nguyen