Lời cầu nguyện Thành tựu-Bài Cầu nguyện Đạo Sư Liên Hoa Sanh

Đạo sư Liên Hoa Sanh là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Ở Tây Tạng, Ngài được coi là Đức Phật thứ hai sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là bậc thánh vĩ đại đã hành phục mọi ma quỷ và tà đạo để thiết lập Mật thừa ở Tây Tạng ở thế kỷ thứ 8. Tay phải Ngài nắm giữ chày kim cương đại diện cho trí tuệ hàng phục ma chướng. Tay trái Ngài cầm bát sọ người chứa đầy cam lồ tượng trưng cho sự trường thọ bất tử. Trong bát cam lồ mọc lên cây Như ý để thỏa mãn ước nguyện của chúng sinh. Dựa trên vai Ngài là cây đinh ba sọ người biểu trưng cho Bi Trí Dũng hàng phục tam độc tham sân si. Hãy cầu nguyện đến Ngài để được tiêu trừ tai ương, hàng phục được ma quỷ và nghiệp chướng. Đức Liên Hoa Sanh hứa rằng, cứ mỗi vị Phật ra đời sẽ có 1 tỷ hóa thân của Ngài để cứu độ chúng sinh khắp mọi nơi. Bất kỳ ai có lòng sùng mộ đến Ngài, Ngài sẽ ngủ ở cửa nhà để bảo vệ và hướng dẫn họ tới giác ngộ.

Om Ah Hung Benza Guru Padma Siddhi Hum

Trích Lịch Trong Suốt 2024

Tặng bạn 12 bài cầu nguyện tới các vị Phật

Vui lòng nhập email để nhận

tang ban bai cau nguyen