Lời Cầu Nguyện Giàu Có. Bài cầu nguyện Ngài Hoàng Thần Tài Zambala

Đức Phật Tài Bảo Zambala giúp tiêu trừ sự nghèo khó và tăng trưởng sự ổn định, giàu có. Ngài là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Hình tướng của Ngài tròn đầy, nét mặt toát lên vẻ mạnh mẽ, phẫn nộ để che chở cho chúng sinh trước những cảm xúc tiêu cực và nghiệp xấu. Đức Zambala cầm ngọc Như ý trong tay phải để thấy rằng nếu theo sự tu tập của Ngài, chúng sinh có thể đạt tới mọi thành tựu và giác ngộ. Bên tay trái, Ngài cầm một con chồn, là dấu hiệu của những điềm lành đang đến. Con chồn nhả ra những viên thiên châu tuyệt đẹp, quý giá như nói lên rằng việc thực hành Zambala sẽ mang lại những tài bảo thế gian cho mọi chúng sinh tìm đền Ngài với nguyện ước không vị kỷ. Trong thời đại ngày nay, chúng sinh bị nhiều năng lượng tiêu cực cản trở, Ngài đến để giúp giảm thiểu sự thiếu thốn và khó khăn trong cuộc sống, đồng thời tăng trưởng sự may mắn, đầy đủ ở bên trong lẫn bên ngoài của chúng ta.

Nguồn: Trích Lịch Trong Suốt 2024

Tặng bạn 12 bài cầu nguyện tới các vị Phật

Vui lòng nhập email để nhận

tang ban bai cau nguyen