Lời Cầu Nguyện Chiến Thắng. Bài Cầu Nguyện Đức Phật Đảnh Tôn Thắng Phật Mẫu

Đức Phật Đảnh Tôn Thắng Phật Mẫu là vị Phật có khả năng trừ tất cả mọi nghiệp chướng, phiền não, phá tan mọi ác đạo đã gây ra cho chúng sinh vô số khổ ách. Khi cầu nguyện đến Ngài, Đức Phật Mẫu sẽ giúp hàng phục, dẹp tan mọi kẻ thù bên trong và bên ngoài của chúng sinh. Ngài ban cho chúng sự hộ trì, che chở cho cuộc sống hiện tại và tương lai không bị chướng ngại, khổ não, bệnh tật. Ngài có tám tay và tam diện, chính diện hiền minh màu trắng biểu thị cho sự dẹp yên tai chướng, diện bên trái màu xanh nét mặt phẫn nộ biểu thị Pháp hàng phục và diện bên phải màu vàng vừa phẫn nộ vừa hiền minh biểu thị cho Pháp tăng trưởng ích lợi. Trên mỗi diện đều có ba mắt an tĩnh, trang nghiêm. Tay Ngài nâng Đức Phật A Di Đà làm Thượng Sư, biểu thị tôn quý và luôn nhớ đến thầy, tay cầm mũi tên, biểu thị cho sự khơi dậy lòng từ bi của chúng sinh.

Nguồn: Trích Lịch Trong Suốt 2024

Tặng bạn 12 bài cầu nguyện tới các vị Phật

Vui lòng nhập email để nhận

tang ban bai cau nguyen