Lời cầu nguyện bình an cho gia đình – Bài cầu nguyện Đức Địa Tạng Bồ Tát

Đức Địa Tạng Bồ Tát đã chứng bậc Đẳng Giác từ vô lượng kiếp trước Ngài có lời đại nguyện rằng: “Nếu địa ngục chưa trống, thề không thành Phật”. Do đó Ngài thường được xem là vị Bồ tát của chúng sinh dưới địa ngục hay Giáo chủ của cõi U minh. Tay phải Ngài cầm tích trượng mở cửa địa ngục, tay trái cầm như ý bảo châu rực sáng tượng trưng cho trí tuệ – là ánh sáng duy nhất soi sáng được tất cả chốn địa ngục. Mọi chúng sanh địa ngục trông thấy ánh sáng này đều được giải thoát khỏi ngục hình. Ngài cũng là vị Bồ tát hộ mệnh cho trẻ em, bảo vệ vong linh trẻ em hoặc bào thai chết yểu. Chính vì vậy, những người mẹ hoặc phụ nữ mang thai thường cầu nguyện tới Ngài để xin sự bình an và che chở. Bất kỳ ai cầu nguyện đến Đức Địa Tạng với mong muốn thoát khỏi đau khổ của sinh tử luân hồi, thì sẽ được Ngài bảo vệ thoát khỏi che chướng để có thể đạt được giác ngộ.

Trích lịch Trong Suốt 2024

Tặng bạn 12 bài cầu nguyện tới các vị Phật

Vui lòng nhập email để nhận

tang ban bai cau nguyen