Lời Cầu Nguyện Bi-Trí-Dũng. Bài Cầu Nguyện Đức Phật Thích Ca

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ở miền bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ sáu trước Công Nguyên, là một hoàng tử và được nuôi dạy để kế thừa ngai vàng. Thời niên thiếu, Ngài sống trong sự xa hoa ở hoàng cung. Tuy nhiên không lâu sau đó, Ngài bắt đầu hoài nghi về tính chất bền vững và nỗi đau khổ của đời sống thế tục. Trốn thoát khỏi cung điện của vua cha, Ngài đi tìm một cuộc đời có ý nghĩa hơn, tu hành và đạt Giác Ngộ viên mãn. Đức Phật thật sự chính là Phật tính trong mỗi chúng sinh và biểu hiện ra ngoài thành một vũ trụ sống động. Hãy để tâm bạn thoát ra khỏi cái bẫy của việc tin rằng bạn là thân thể này. Khi nhận ra rằng Phật chỉ đơn giản là bản tính tự nhiên của bạn thì hạt giống cửa sự bất tử sẽ tự chín muồi. Mục đích cuối cùng của Đức Phật là đánh thức tâm giác ngộ sẵn có trong mỗi chúng sinh. Hãy quán chiếu về Phật tính linh thánh bên trong, giải phóng bạn khỏi niềm tin rằng thế giới vật chất và tinh thần là có thật. Khi ấy không còn có gì hiện ra với bạn ngoài vị Phật tối thượng luôn ngự sẵn bấy lâu nay.

Nguồn: Trích Lịch Trong Suốt 2024

Tặng bạn 12 bài cầu nguyện tới các vị Phật

Vui lòng nhập email để nhận

tang ban bai cau nguyen