Bài Cầu Nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Lời Cầu Nguyện Cứu Khổ Cứu Nạn

Đức Quán Thế Âm là vị bồ tát đại diện cho lòng đại từ đại bi của chư Phật. Ngài đã thành Phật từ rất lâu hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Với hạnh nguyện rộng lớn của mình, Ngài hiện thân thành Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để hỗ trợ các vị Phật hóa độ chúng sinh. Quán Thế Âm nghĩa là “Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian”, Ngài lắng nghe mọi tiếng khóc than, đau khổ, tất thảy lời cầu nguyện của thế gian. Ở giữa trái tim mình, hai tay Ngài chắp lại, giữ một viên ngọc Như ý có khả năng thỏa mãn mọi ước nguyện của chúng sinh. Hai tay còn lại, tay trái Ngài cầm hoa sen biểu hiện cho lòng đại bi, tay phải Ngài cầm chuỗi ngọc biểu hiện cho trí huệ. Đức Quán Thế Âm có năng lực cứu độ vô cùng mạnh mẽ, thiện xảo và đáp ứng khẩn cấp mọi khổ nạn của chúng sinh. Ngài độ cho khắp cùng đều được giải thoát, nhờ oai thần của Ngài, mọi tai ách, hiểm nguy đều được cứu độ, mọi khốn khó, bệnh tật đều được tiêu trừ.

Nguồn: Trích Lịch Trong Suốt 2024

Tặng bạn 12 bài cầu nguyện tới các vị Phật

Vui lòng nhập email để nhận

tang ban bai cau nguyen