BÀI CẦU NGUYỆN CỦA NGÀI THANGTONG GYALPO 🙏

Bồ tát Quán Thế Âm chỉ dạy rằng: “nếu bài cầu nguyện này được truyền cho nhân gian, thì nó sẽ xua tan mọi bệnh tật, những ma chướng và chướng ngại ngay ở đây và bây giờ, và bảo vệ chúng sinh khỏi đọa vào các cõi thấp”.

Thực hành Quy y bên Ngoài, bên Trong, và Bí Mật của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trao truyền cho Đại Thành tựu giả Thangtong Gyalpo

***

Con và tất cả chúng sinh hữu tình là cha mẹ nhiều đời của con, nhiều vô biên như không gian.

Chúng con xin quy y Bậc Kim Cương Thượng Sư Quý Báu, Ngài chính là hiện thân của Đức Phật;

Chúng con xin quy y Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo;

Chúng con xin quy y chư Đạo sư, chư Bổn tôn, và chư Không hành mẫu;

Chúng con xin quy y Pháp thân: tự tâm trống rỗng và sáng tỏ của chúng con.

* Bài cầu nguyện này được sự gia trì của Đức Bồ tát Quán Thế Âm, Người đã trực tiếp hiện thân để truyền cho bậc thầy Chöje Kangapa và dặn dò ngài trao lại cho tỳ kheo Tsultrim Sangbo (tức Đại thành tựu giả Thangtong Gyalpo).

Nguồn: Sưu tầm

Tặng bạn 12 bài cầu nguyện tới các vị Phật

Vui lòng nhập email để nhận

tang ban bai cau nguyen