Dzi 7 mắt (Dzi Dược Sư )

Liên hệ để mua hàng
Share on:
Dzi 7 mắt (Dzi Dược Sư )
Biểu trưng cho năng lượng chữa lành của Phật Dược Sư – vị Phật nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sanh, khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát. Dzi 7 mắt hỗ trợ đặc biệt về sức khoẻ, và khả năng chữa lành cho thân tâm. Viên đá này được nhiều bác sĩ, dược sĩ lựa chọn, hoặc những người đang cần nhiều hỗ trợ về sức khoẻ và chữa lành

Tặng bạn 12 bài cầu nguyện tới các vị Phật

Vui lòng nhập email để nhận

tang ban bai cau nguyen